a1.jpg
a2.jpg
a3.jpg
akril, les, zemlja, železo, dvakrat 80 x 80 cm, 1998
akril, les, zemlja, železo, dvakrat 80 x 80 cm, 1998
grafit, les, dvakrat 100 x 68 cm, 1998
grafit, les, dvakrat 100 x 68 cm, 1998
a5a.jpg
zemlja, les, aluminij, 45 x 45 x 45 cm, 1997
zemlja, les, aluminij, 45 x 45 x 45 cm, 1997
zemlja, les, aluminij, 45 x 45 x 45 cm, 1997
zemlja, les, aluminij, 45 x 45 x 45 cm, 1997
akril, grafit, zemlja, les, trikrat 27 x 100 cm, 1998
akril, grafit, zemlja, les, trikrat 27 x 100 cm, 1998
a6.jpg
akril, grafit, les, 80 x 11 cm, 1998
akril, grafit, les, 80 x 11 cm, 1998
a6b.jpg
grafit, akril, les, 100 x 70 cm, 1999
grafit, akril, les, 100 x 70 cm, 1999
a7.jpg
a8.jpg
akril, železo, les,  50 x 84 cm, 2000
akril, železo, les, 50 x 84 cm, 2000
a9a.jpg
grafit, akril, les, dvakrat 100 x 50, 1999
grafit, akril, les, dvakrat 100 x 50, 1999
a9c akril, medenina, les, 50 x 82 cm, 1999.jpg
b1.jpg
b2.jpg
b3.jpg
akril, medenina, les, 70 x 70 cm, 1999
akril, medenina, les, 70 x 70 cm, 1999
akril, medenina, les, 70 x 70 cm, 1999
akril, medenina, les, 70 x 70 cm, 1999
b6.jpg
b7.jpg
akril, medenina, les, 1125 x 75 cm, 2000
akril, medenina, les, 1125 x 75 cm, 2000
medenina, les, dvakrat 40 x 25 cm, 2000
medenina, les, dvakrat 40 x 25 cm, 2000
b9b.jpg
b9c.jpg
b9d.jpg
medenina, les, trikrat 110 x 68 cm, 2001
medenina, les, trikrat 110 x 68 cm, 2001
medenina, železo, pleksi, 24 x 81 x 81 cm, 2001
medenina, železo, pleksi, 24 x 81 x 81 cm, 2001
c1 copy.jpg
medenina, les, 110 x 75 cm (2x), 100 x 65 cm, 2003
medenina, les, 110 x 75 cm (2x), 100 x 65 cm, 2003
c1b.jpg
akril, medenina, les, 45 x 113 cm, 2000
akril, medenina, les, 45 x 113 cm, 2000
c1d.jpg
c2.jpg
c3.jpg
c4.jpg
c5.jpg
c6.jpg
c7.jpg
c8.jpg
c9.jpg
d1.jpg
d2.jpg
d3.jpg
d3a.jpg
d3b.jpg
akril, aluminj, les, 225 x 185 cm, 2006
akril, aluminj, les, 225 x 185 cm, 2006
d5 copy.jpg
d6.jpg
d7.jpg
akril, les, 50 x 57 cm, 2004
akril, les, 50 x 57 cm, 2004
akril, les, 50 x 50 cm, 2004
akril, les, 50 x 50 cm, 2004
akril, les, 80 x 80 cm, 2004
akril, les, 80 x 80 cm, 2004
e2.jpg
e3.jpg
e4.jpg
e5.jpg
akril, les, 100 x 100 cm, 2006
akril, les, 100 x 100 cm, 2006
e6a.jpg
e6b.jpg
akril, les, 160 x 62 cm, 2004
akril, les, 160 x 62 cm, 2004
e8.jpg
akril, les, 93 x 117 cm, 2006
akril, les, 93 x 117 cm, 2006
akril, les, 190 x 1600 cm, 2004-5
akril, les, 190 x 1600 cm, 2004-5
f2.jpg
akril, platno, 100 x 100 cm, 2006
akril, platno, 100 x 100 cm, 2006
akril, les, 40 x 125 cm, 2003
akril, les, 40 x 125 cm, 2003
f5.jpg
f6 sedemkrat 42 x 23 cm, 2005.jpg
a1.jpg
a2.jpg
a3.jpg
akril, les, zemlja, železo, dvakrat 80 x 80 cm, 1998
grafit, les, dvakrat 100 x 68 cm, 1998
a5a.jpg
zemlja, les, aluminij, 45 x 45 x 45 cm, 1997
zemlja, les, aluminij, 45 x 45 x 45 cm, 1997
akril, grafit, zemlja, les, trikrat 27 x 100 cm, 1998
a6.jpg
akril, grafit, les, 80 x 11 cm, 1998
a6b.jpg
grafit, akril, les, 100 x 70 cm, 1999
a7.jpg
a8.jpg
akril, železo, les,  50 x 84 cm, 2000
a9a.jpg
grafit, akril, les, dvakrat 100 x 50, 1999
a9c akril, medenina, les, 50 x 82 cm, 1999.jpg
b1.jpg
b2.jpg
b3.jpg
akril, medenina, les, 70 x 70 cm, 1999
akril, medenina, les, 70 x 70 cm, 1999
b6.jpg
b7.jpg
akril, medenina, les, 1125 x 75 cm, 2000
medenina, les, dvakrat 40 x 25 cm, 2000
b9b.jpg
b9c.jpg
b9d.jpg
medenina, les, trikrat 110 x 68 cm, 2001
medenina, železo, pleksi, 24 x 81 x 81 cm, 2001
c1 copy.jpg
medenina, les, 110 x 75 cm (2x), 100 x 65 cm, 2003
c1b.jpg
akril, medenina, les, 45 x 113 cm, 2000
c1d.jpg
c2.jpg
c3.jpg
c4.jpg
c5.jpg
c6.jpg
c7.jpg
c8.jpg
c9.jpg
d1.jpg
d2.jpg
d3.jpg
d3a.jpg
d3b.jpg
akril, aluminj, les, 225 x 185 cm, 2006
d5 copy.jpg
d6.jpg
d7.jpg
akril, les, 50 x 57 cm, 2004
akril, les, 50 x 50 cm, 2004
akril, les, 80 x 80 cm, 2004
e2.jpg
e3.jpg
e4.jpg
e5.jpg
akril, les, 100 x 100 cm, 2006
e6a.jpg
e6b.jpg
akril, les, 160 x 62 cm, 2004
e8.jpg
akril, les, 93 x 117 cm, 2006
akril, les, 190 x 1600 cm, 2004-5
f2.jpg
akril, platno, 100 x 100 cm, 2006
akril, les, 40 x 125 cm, 2003
f5.jpg
f6 sedemkrat 42 x 23 cm, 2005.jpg
akril, les, zemlja, železo, dvakrat 80 x 80 cm, 1998
grafit, les, dvakrat 100 x 68 cm, 1998
zemlja, les, aluminij, 45 x 45 x 45 cm, 1997
zemlja, les, aluminij, 45 x 45 x 45 cm, 1997
akril, grafit, zemlja, les, trikrat 27 x 100 cm, 1998
akril, grafit, les, 80 x 11 cm, 1998
grafit, akril, les, 100 x 70 cm, 1999
akril, železo, les, 50 x 84 cm, 2000
grafit, akril, les, dvakrat 100 x 50, 1999
akril, medenina, les, 70 x 70 cm, 1999
akril, medenina, les, 70 x 70 cm, 1999
akril, medenina, les, 1125 x 75 cm, 2000
medenina, les, dvakrat 40 x 25 cm, 2000
medenina, les, trikrat 110 x 68 cm, 2001
medenina, železo, pleksi, 24 x 81 x 81 cm, 2001
medenina, les, 110 x 75 cm (2x), 100 x 65 cm, 2003
akril, medenina, les, 45 x 113 cm, 2000
akril, aluminj, les, 225 x 185 cm, 2006
akril, les, 50 x 57 cm, 2004
akril, les, 50 x 50 cm, 2004
akril, les, 80 x 80 cm, 2004
akril, les, 100 x 100 cm, 2006
akril, les, 160 x 62 cm, 2004
akril, les, 93 x 117 cm, 2006
akril, les, 190 x 1600 cm, 2004-5
akril, platno, 100 x 100 cm, 2006
akril, les, 40 x 125 cm, 2003
show thumbnails